Järjestöjen talo -hanke

Järjestöjen talo -hanke toteutettiin 1.11.2016 – 31.10.2017. Hankkeen tavoitteena oli organisoida Oriveden yhdistystoimintaa yhteisölliseksi toiminnaksi kuntalaisten osallisuuden ja yhdistysten yhteistyön lisäämiseksi. Hanke sai rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Pirkanmaan Kantri ry:n Leader-toiminnan kautta. Järjestöjen talo -hankkeen loppuraportti on luettavissa tästä: Järjestöjen talo -hankeraportti

Kaupungintalon vieressä olevaan pihataloon (os. Latokartanontie 2) perustettiin Järjestöjen talo, joka toimii yhdistysten toimintapaikkana ja kuntalaisten kohtaamispaikkana.

Järjestöjen talossa edistetään paikalliskulttuuria, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestämällä sukupolvirajat ylittävää toimintaa vauvasta vaariin. Toimintaa kehitetään yhteistyössä paikallisten yhdistysten, potilasjärjestöjen, julkisen sektorin ja kaikkien kuntalaisten kanssa.

Oriveden kaupunki ylläpitää Järjestöjen talon tiloja myös hankkeen jälkeen. Paikalliset yhdistykset ja seurat voivat varata tiloja maksutta käyttöönsä. Ohjeet tilojen varaamisesta löydät täältä: Tilavaraukset