Osallistuva Orivesi -hanke

Oriveden kaupunki käynnisti ajalla 1.11.2017 – 31.10.2019 toteutettavan Osallistuva Orivesi -hankkeen, joka saa rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Pirkanmaan Kantri ry:n Leader-toiminnan kautta.

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda Järjestöjen talo -hankkeen tuoman tiedon pohjalta Orivedelle toimintamalli, jonka avulla tuetaan yhdistysten ja kylien elinvoimaisuutta.

Tässä päivitettyä tietoa hankkeen tavoitteiden etenemisestä:

 

Tavoite 1: Tuetaan kylien elinvoimaisuutta

 • Kootaan kyläyhdistysten ja Oriveden kaupungin yhteinen työryhmä pohtimaan kyläalueiden kehittämistä 
  • Ensimmäinen kylien ja kaupungin kokoontuminen järjestettiin 17.1.2018.
  • Paikalla oli hankekoordinaattorin lisäksi edustajia 11:stä kylillä toimivasta yhdistyksestä ja lisäksi kaupungin johtoryhmä sekä Pirkan Kylät ry:n kyläasiamies Marja Vehnämaa.
  • Tapaamisessa keskusteltiin mm. kaupungin toiveesta sopia kylien ”valmiusjoukoista” erilaisten häiriötilanteiden (esim. pitkäkestoisten sähkökatkojen) varalle.
  • Yhteisiä tapaamisia on tavoitteena järjestää jatkossa säännöllisesti.
  • 3.2.2018 hanke järjesti Kumppanuuspöytä tutuksi -seminaarin. Nyt selvitellään kumppanuuspöytämallin mahdollisuuksia toimia yhteisten tapaamisten toimintamallina.
 • Tuetaan kyläyhdistyksiä osallistumaan tapahtumajärjestäjän oppaan työstämiseen
  • Orivedellä on tarkoitus koota opas tapahtumien järjestämisen työkaluksi.
  • Kylillä toimivia yhdistyksiä innostetaan esittelemään oppaassa omia kylä- ja seurantalojaan.

 

Tavoite 2: Vahvistetaan kolmatta sektoria ja lisätään nuorten ja työttömien osallisuutta kehittämällä järjestötoimintaa sekä verkostotyötä eri sektoreiden välillä

 • Kehitetään yhdistysten ja kaupungin välinen verkostomalli, jossa kolmannella sektorilla on selkeä rooli
  • Hankkeen aikana selvitetään toimivia malleja kolmannen sektorin ja kaupungin yhteistyön tiivistämiseksi.
 • Kehitetään kolmannen sektorin nuorisotoimintaa sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia yhteistyössä nuorten ja julkisen sektorin kanssa
  • Nuorisovaltuuston kanssa lähdetään pohtimaan nuorten nykyisiä vaikuttamismahdollisuuksia ja niiden monipuolistamista.
  • Tehdään yhteistyötä Oriveden 4H-yhdistyksen Nuoret Pelissä -hankkeen kanssa, jonka yhtenä tavoitteena on yhdistyksen nuorisotoiminnan kehittäminen.
  • Hanke on mukana toteuttamassa ensi kesänä toista kertaa järjestettävää ORWfest -tapahtumaa, joka on nuorten järjestämä tapahtuma nuorille.
 • Kehitetään työttömien järjestötoimintaa
  • Oriveden seudun työttömät ry perustettiin 18.12.2017.
  • Yhdistys järjestää mm. edullisen keittolounaan sekä kaupan ylijäämäruoan jakelun työttömille tiistaisin kaupungintalon kerhotilassa sekä yhteisiä kokoontumisia kahvittelun merkeissä Järjestöjen talolla perjantaisin.
  • Hanke tukee yhdistyksen käynnistämistä ja koordinoi yhteistyötä Kangasalan Seudun Työttömät ry:n suuntaan.
 • Perustetaan Oriveden paikallisyhdistysten yhteinen yhdistys
  • Hankkeen aikana selvitetään yhdistysten kiinnostusta perustaa yhteinen yhdistys, joka toimisi ns. sateenvarjona pienille paikallisyhdistyksille ja mahdollistaisi mm. isompien hankerahoitusten hakemisen paikallisen toiminnan kehittämiseen.
 • Selvitetään rahoituskanavia ja kootaan ajankohtaisia hankehakuaikoja yhdistyksiä ja seuroja varten
  • Hankkeessa aloitti 11.12.2017 työkokeilija, jonka tehtävänä on selvittää hankerahoituskanavia.
  • Hanke järjestää kevään 2018 aikana tiedotustilaisuuden yhdistyksille hankerahoituksista sekä paikallisyhdistysten yhteisen yhdistyksen perustamisideasta.

 

Tavoite 3: Tehostetaan viestintää eri sidosryhmien välillä

 • Kehitetään yhteinen viestintämalli (julkinen sektori, kolmas sektori, yritykset, kuntalaiset)
  • Hankkeen aikana selvitetään olemassa olevia viestintämalleja ja luodaan yhdessä verkostojen kanssa Orivedelle omat toimivat käytännöt.
  • Yhteistyötä tehdään mm. Oriveden Aurum -hankkeen kanssa, joka selvittää ikäihmisten käyttämiä ja toivomia viestintämenetelmiä.
 • Tuetaan atk-opastukseen liittyvää järjestökentän vertaisopastajien kouluttautumista sekä yhdistysten ryhmä- ja yksilöohjausta
  • Yhdistysten toimintaan järjestetään tukihenkilöitä, esimerkkinä Oriveden Eläkkeensaajat ry:n tietokonepaja tiistaisin klo 14.30 Järjestöjen talolla.

 

Lisäksi Osallistuva Orivesi -hanke on mukana järjestämässä paikallisia tapahtumia:

 • Jäärieha la 10.3.2018 klo 10-14 Kirkkolahdella
 • Orivesi-päivä la 7.4.2018 klo 10-13 Orivesi-talolla
 • Mämmilän vanhat talot ja pihat / Avoimet Kylät la 9.6.2018
 • ORWfest pe 3.8.2018 Rönnin huvikeskuksessa
 • Villasukkajuoksun SM-kilpailut 1.-3.2.2019

 

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Piia Hannila:

p. 040 133 9224 ja sähköposti: piia.hannila@orivesi.fi