Osallistuva Orivesi -hanke

Oriveden kaupunki käynnisti ajalla 1.11.2017 – 31.10.2019 toteutettavan Osallistuva Orivesi -hankkeen, joka saa rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Pirkanmaan Kantri ry:n Leader-toiminnan kautta.

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda Järjestöjen talo -hankkeen tuoman tiedon pohjalta Orivedelle toimintamalli, jonka avulla tuetaan yhdistysten ja kylien elinvoimaisuutta.

Tässä päivitettyä tietoa hankkeen tavoitteiden etenemisestä:

 

Tavoite 1: Tuetaan kylien elinvoimaisuutta

 • Kootaan kyläyhdistysten ja Oriveden kaupungin yhteinen työryhmä pohtimaan kyläalueiden kehittämistä 
  • Ensimmäinen kylien ja kaupungin kokoontuminen järjestettiin 17.1.2018. Paikalla oli hankekoordinaattorin lisäksi edustajia 11:stä kylillä toimivasta yhdistyksestä ja lisäksi kaupungin johtoryhmä sekä Pirkan Kylät ry:n kyläasiamies Marja Vehnämaa.
  • Tapaamisessa keskusteltiin mm. kaupungin toiveesta sopia kylien ”valmiusjoukoista” erilaisten häiriötilanteiden (esim. pitkäkestoisten sähkökatkojen) varalle.
  • 3.2.2018 hanke järjesti Kumppanuuspöytä tutuksi -seminaarin. Kaupunginhallitus hyväksyi tänä keväänä kumppanuuspöytämallin kokeiltavaksi kylien ja kaupungin yhteisten tapaamisten toimintamallina syksystä 2018 lähtien. 2.5.2018 avoimessa valtuuston iltakoulussa perehdytettiin päättäjiä ja muita asiasta kiinnostuneita kumppanuuspöytätyöskentelyyn.
  • Hankekoordinaattori toteutti kevään aikana kyläkierroksen, jossa hän esitteli kylillä Osallistuva Orivesi -hanketta ja tiedustelee kylien toiveita ja tarpeita hankkeen suuntaan. Kyläkierros käynnistyi 5.3.2018 Talviaisten talolta, jossa Piia vieraili Talviaisten seudun kyläyhdistyksen kokousvieraana.
  • Oriveden kaupungin johtoryhmä, kaupunginhallitus ja kehittämistoimikunta jalkautuvat kylille ja järjestävät tämän vuoden aikana yhteensä kolme kylätilaisuutta, joista ensimmäinen toteutui Siitaman Jukolassa 8.5.2018.
 • Tuetaan kyläyhdistyksiä osallistumaan tapahtumajärjestäjän oppaan työstämiseen
  • Orivedellä on tarkoitus koota opas tapahtumien järjestämisen työkaluksi.
  • Kylillä toimivia yhdistyksiä innostetaan esittelemään oppaassa omia kylä- ja seurantalojaan.
  • Syksyllä 2018 järjestetään Orivedellä tapahtumatuotannon kurssi.

 

Tavoite 2: Vahvistetaan kolmatta sektoria ja lisätään nuorten ja työttömien osallisuutta kehittämällä järjestötoimintaa sekä verkostotyötä eri sektoreiden välillä

 • Kehitetään yhdistysten ja kaupungin välinen verkostomalli, jossa kolmannella sektorilla on selkeä rooli
  • Hankkeen aikana selvitetään toimivia malleja kolmannen sektorin ja kaupungin yhteistyön tiivistämiseksi.
 • Kehitetään kolmannen sektorin nuorisotoimintaa sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia yhteistyössä nuorten ja julkisen sektorin kanssa
  • Nuorisovaltuuston kanssa lähdetään pohtimaan nuorten nykyisiä vaikuttamismahdollisuuksia ja niiden monipuolistamista.
  • Tehdään yhteistyötä Oriveden 4H-yhdistyksen Nuoret Pelissä -hankkeen kanssa, jonka yhtenä tavoitteena on yhdistyksen nuorisotoiminnan kehittäminen.
  • Oriveden 10-20-vuotiaille nuorille toteutettiin hankkeiden yhteiskysely koulujen kautta maaliskuun 2018 aikana. Kyselyssä selvitetään mm. nuorten harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja -toiveita. Tulosten pohjalta lähdetään yhdessä nuorten kanssa toteuttamaan toiveita. Kyselyn tuloksiin voit tutustua täältä: Raportti
  • Järjestettiin 28.5.2018 yläkoululla Kesästartti-tapahtuma yhteistyössä oppilaskunnan, tukioppilaiden, nuorisovaltuuston, kaupungin nuorisopalveluiden, Liikkuvan koulun sekä Nuoret Pelissä -hankkeen kanssa.
  • Hanke oli mukana toteuttamassa elokuussa 2018 toista kertaa järjestettävää ORWfest -tapahtumaa, joka oli nuorten järjestämä päihteetön koko päivän festaritapahtuma nuorille.
 • Kehitetään työttömien järjestötoimintaa
  • Oriveden seudun työttömät ry perustettiin 18.12.2017.
  • Yhdistys järjestää mm. edullisen keittolounaan sekä kaupan ylijäämäruoan jakelun työttömille tiistaisin kaupungintalon kerhotilassa sekä yhteisiä kokoontumisia kahvittelun merkeissä Järjestöjen talolla perjantaisin.
  • Hanke tukee yhdistyksen käynnistämistä ja koordinoi yhteistyötä Kangasalan Seudun Työttömät ry:n suuntaan.
 • Perustetaan Oriveden paikallisyhdistysten yhteinen yhdistys
  • Hankkeen aikana selvitetään yhdistysten kiinnostusta perustaa yhteinen yhdistys, joka toimisi ns. sateenvarjona pienille paikallisyhdistyksille ja mahdollistaisi mm. isompien hankerahoitusten hakemisen paikallisen toiminnan kehittämiseen.
 • Selvitetään rahoituskanavia ja kootaan ajankohtaisia hankehakuaikoja yhdistyksiä ja seuroja varten
  • Hankkeessa toimi 11.12.2017 – 23.6.2018 työkokeilija, jonka tehtävänä oli selvittää hankerahoituskanavia.
  • Hanke järjesti 25.4.2018 Rahoitusillan yhdistyksille hankerahoitusmahdollisuuksista.
  • Hankerahoitusmahdollisuuksista koottu tietopaketti julkaistaan Oriveden Järjestöjen talon internet-sivuilla syksyn 2018 aikana.

Tavoite 3: Tehostetaan viestintää eri sidosryhmien välillä

 • Kehitetään yhteinen viestintämalli (julkinen sektori, kolmas sektori, yritykset, kuntalaiset)
  • Hankkeen aikana selvitetään olemassa olevia viestintämalleja ja luodaan yhdessä verkostojen kanssa Orivedelle omat toimivat käytännöt.
  • Yhteistyötä tehdään mm. Oriveden Aurum -hankkeen kanssa, joka selvittää ikäihmisten käyttämiä ja toivomia viestintämenetelmiä.
  • Hanke koordinoi viestintämenetelmien kouluttamista syksyllä 2018 järjestettämällä tapahtumatuotannon kurssilla.
 • Tuetaan atk-opastukseen liittyvää järjestökentän vertaisopastajien kouluttautumista sekä yhdistysten ryhmä- ja yksilöohjausta
  • Yhdistysten toimintaan järjestetään tukihenkilöitä, esimerkkinä Oriveden Eläkkeensaajat ry:n tietokonepaja tiistaisin klo 14.30 Järjestöjen talolla, jossa oli helmikuun 2018 ajan apuna hankkeen järjestämä tukihenkilö.
  • Kootaan syksyn 2018 aikana eri yhdistysten vertaisohjaajat yhteen.

 

Osallistuva Orivesi -hanke on mukana järjestämässä paikallisia tapahtumia:

 • Jäärieha la 10.3.2018 klo 10-14 Kirkkolahdella
 • Orivesi-päivä la 7.4.2018 klo 10-13 Orivesi-talolla
 • Kesästartti ma 28.5.2018 klo 8-14 Yhteiskoululla
 • Oriveden Vanhat talot ja pihat 9.-10.6.2018  / Avoimet Kylät la 9.6.2018
 • ORWfest pe 3.8.2018 Rönnin huvikeskuksessa
 • Tapahtumatuotannon kurssi 19.9.-10.10.2018
 • Villasukkajuoksun SM-kilpailut 26.1.2019

 

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Piia Hannila:

p. 040 133 9224 ja sähköposti: piia.hannila@orivesi.fi