Osallistuva Orivesi -hanke

Oriveden kaupunki käynnisti ajalla 1.11.2017 – 31.10.2019 toteutettavan Osallistuva Orivesi -hankkeen, joka saa rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Pirkanmaan Kantri ry:n Leader-toiminnan kautta.

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda Järjestöjen talo -hankkeen tuoman tiedon pohjalta Orivedelle toimintamalli, jonka avulla tuetaan yhdistysten ja kylien elinvoimaisuutta.

Tässä päivitettyä tietoa hankkeen tavoitteiden etenemisestä:

Tavoite 1: Tuetaan kylien elinvoimaisuutta

 • Kootaan kyläyhdistysten ja Oriveden kaupungin yhteinen työryhmä pohtimaan kyläalueiden kehittämistä 
  • Ensimmäinen kylien ja kaupungin kokoontuminen järjestettiin 17.1.2018. Paikalla oli hankekoordinaattorin lisäksi edustajia 11:stä kylillä toimivasta yhdistyksestä ja lisäksi kaupungin johtoryhmä sekä Pirkan Kylät ry:n kyläasiamies Marja Vehnämaa.
  • Tapaamisessa keskusteltiin mm. kaupungin toiveesta sopia kylien ”valmiusjoukoista” erilaisten häiriötilanteiden (esim. pitkäkestoisten sähkökatkojen) varalle.
  • 3.2.2018 hanke järjesti Kumppanuuspöytä tutuksi -seminaarin. Kaupunginhallitus hyväksyi tänä keväänä kumppanuuspöytämallin kokeiltavaksi kylien ja kaupungin yhteisten tapaamisten toimintamallina syksystä 2018 lähtien. 2.5.2018 avoimessa valtuuston iltakoulussa perehdytettiin päättäjiä ja muita asiasta kiinnostuneita kumppanuuspöytätyöskentelyyn. Kylien kumppanuuspöydän ensimmäinen kokoontuminen oli 8.11.2018 ja seuraava 13.2.2019. Lisätietoja kumppanuuspöydistä löytyy täältä: http://www.orivesi.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/kumppanuuspoydat
  • Hankekoordinaattori toteutti kevään 2018 aikana kyläkierroksen, jossa hän esitteli kylillä Osallistuva Orivesi -hanketta ja tiedusteie kylien toiveita ja tarpeita hankkeen suuntaan. Kyläkierros käynnistyi 5.3.2018 Talviaisten talolta, jossa Piia vieraili Talviaisten seudun kyläyhdistyksen kokousvieraana.
  • Oriveden kaupungin johtoryhmä, kaupunginhallitus ja kehittämistoimikunta jalkautuvat kylille ja järjestivät tämän vuoden aikana yhteensä kolme kylätilaisuutta, joista ensimmäinen toteutui Siitaman Jukolassa 8.5.2018, toinen Längelmäveden Päivölässä 19.9.2018 ja kolmas Hirsilän koululla 11.10.2018. Kylätilaisuuksia jatketaan vuonna 2019.
 • Tuetaan kyläyhdistyksiä osallistumaan tapahtumajärjestäjän oppaan työstämiseen
  • Orivedellä on tarkoitus koota opas tapahtumien järjestämisen työkaluksi.
  • Kylillä toimivia yhdistyksiä innostetaan esittelemään oppaassa omia kylä- ja seurantalojaan.
  • Syksyllä 2018 järjestettiin hankkeen toimesta Orivedellä tapahtumatuotannon kurssi, johon osallistui paikallisten yhdistysten sekä kaupungin edustajia.
  • Loppuvuonna 2018 koottiin Oriveden tapahtumien vuosikello, jonka tavoitteena on helpottaa uusien tapahtumien aikatauluttamista sekä lisätä tapahtumien järjestämistä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Tapahtumien vuosikello löytyy täältä: http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/kulttuuri/orivesi-150v/oriveden-tapahtumien-vuosikello-2019

Tavoite 2: Vahvistetaan kolmatta sektoria ja lisätään nuorten ja työttömien osallisuutta kehittämällä järjestötoimintaa sekä verkostotyötä eri sektoreiden välillä

 • Kehitetään yhdistysten ja kaupungin välinen verkostomalli, jossa kolmannella sektorilla on selkeä rooli
  • Hankkeen aikana selvitetään toimivia malleja kolmannen sektorin ja kaupungin yhteistyön tiivistämiseksi.
  • Järjestöjen talolla järjestettiin 17.12.2018 keskustelutilaisuus talon tiloja säännöllisesti käyttäville yhdistyksille. Tilaisuudessa pohdittiin yhdistysten ja kaupungin vuoropuhelun tiivistämisen keinoja.
  • Vuoden 2019 kootaan järjestöyhteistyön ohje, johon kirjataan kaupungin ja yhdistysten yhteistyön periaatteet ja käytännöt.
 • Kehitetään kolmannen sektorin nuorisotoimintaa sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia yhteistyössä nuorten ja julkisen sektorin kanssa
  • Orivesiläisten nuorten kanssa järjestetään vuosittain nuorten itsensä suunnittelema ja toteuttama ORWfest-tapahtuma, josta löytyy lisätietoja täältä: https://www.facebook.com/ORWfest/
  • Nuorisovaltuuston kanssa lähdetään pohtimaan nuorten nykyisiä vaikuttamismahdollisuuksia ja niiden monipuolistamista.
  • Oriveden 4H-yhdistyksen Nuoret Pelissä -hankkeen kanssa tehdään yhteistyötä, jonka yhtenä tavoitteena on yhdistyksen nuorisotoiminnan kehittäminen.
  • Oriveden 10-20-vuotiaille nuorille toteutettiin hankkeiden yhteiskysely koulujen kautta maaliskuun 2018 aikana. Kyselyssä selvitetään mm. nuorten harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja -toiveita. Tulosten pohjalta lähdetään yhdessä nuorten kanssa toteuttamaan toiveita. Kyselyn tuloksiin voit tutustua täältä: Raportti
  • 28.5.2018 järjestettiin yläkoululla Kesästartti-tapahtuma yhteistyössä oppilaskunnan, tukioppilaiden, nuorisovaltuuston, kaupungin nuorisopalveluiden, Liikkuvan koulun sekä Nuoret Pelissä -hankkeen kanssa.
  • Hanke järjesti yhteistyössä Oriveden kaupunginkirjaston, nuorisopalveluiden ja paikallisten yhdistysten kanssa Oriveden Peliviikon 5.-9.11.2018, joka sisälsi peliaiheista ohjelmaa kaiken ikäisille, mutta erityisesti nuorille. Lisätietoja peliviikosta löydät täältä: Oriveden Peliviikon Facebook-sivut
  • Keväällä 2019 pyritään Orivedellä järjestämään  Osallisuuden osaamiskeskuksen toteuttama nuorten osallisuuden koulutus. Koulutuksesta löytyy lisätietoja täältä: https://www.nuortenakatemia.fi/osa-alue/prosessikoulutus/
 • Kehitetään työttömien järjestötoimintaa
  • Oriveden seudun työttömät ry perustettiin 18.12.2017.
  • Yhdistys järjestää mm. edullisen keittolounaan sekä kaupan ylijäämäruoan jakelun työttömille tiistaisin kaupungintalon kerhotilassa sekä yhteisiä kokoontumisia kahvittelun merkeissä perjantaisin ja bingoa maanantaisin Järjestöjen talolla.
  • Hanke tukee yhdistyksen käynnistämistä, toiminnan kehittämistä ja koordinoi yhteistyötä Kangasalan Seudun Työttömät ry:n suuntaan.
 • Perustetaan Oriveden paikallisyhdistysten yhteinen yhdistys
  • Hankkeen aikana selvitetään yhdistysten kiinnostusta perustaa yhteinen yhdistys, joka toimisi ns. sateenvarjona pienille paikallisyhdistyksille ja mahdollistaisi mm. isompien hankerahoitusten hakemisen paikallisen toiminnan kehittämiseen.
  • Järjestöjen talon tilaisuudessa 17.12.2018 keskusteltiin yhdistysten kanssa erilaisista mahdollisuuksista yhdessä toimimiseen ja Järjestöjen talon tulevaisuuteen liittyen.
 • Selvitetään rahoituskanavia ja kootaan ajankohtaisia hankehakuaikoja yhdistyksiä ja seuroja varten
  • Hankkeessa toimi 11.12.2017 – 23.6.2018 työkokeilija, jonka tehtävänä oli selvittää hankerahoituskanavia.
  • Hanke järjesti 25.4.2018 Rahoitusillan yhdistyksille hankerahoitusmahdollisuuksista.
  • Hankerahoitusmahdollisuuksista koottu tietopaketti julkaistiin Oriveden Järjestöjen talon internet-sivuilla syksyn 2018 aikana. Pääset tutustumaan siihen tästä: Rahoitusopas yhdistyksille
Vuoden 2018 ORWfestin järjestäjien tunnelmia tapahtumassa.

Tavoite 3: Tehostetaan viestintää eri sidosryhmien välillä

 • Kehitetään yhteinen viestintämalli (julkinen sektori, kolmas sektori, yritykset, kuntalaiset)
  • Hankkeen aikana selvitetään olemassa olevia viestintämalleja ja luodaan yhdessä verkostojen kanssa Orivedelle omat toimivat käytännöt.
  • Yhteistyötä tehdään mm. Oriveden Aurum -hankkeen kanssa, joka selvittää ikäihmisten käyttämiä ja toivomia viestintämenetelmiä.
  • Hanke koordinoi viestintämenetelmien kouluttamista syksyllä 2018 järjestettävällä tapahtumatuotannon kurssilla.
  • Hanke oli organisoimassa 13.12.2018 toteutettavaa kuntalaisfoorumia, jonka teemana on viestintä. Kuntalaisfoorumin alustukset ja muistion löydät täältä: http://www.orivesi.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/kuntalaisfoorumi
 • Tuetaan atk-opastukseen liittyvää järjestökentän vertaisopastajien kouluttautumista sekä yhdistysten ryhmä- ja yksilöohjausta
  • Yhdistysten toimintaan järjestetään tukihenkilöitä, esimerkkinä Oriveden Eläkkeensaajat ry:n tietokonepaja tiistaisin klo 14.30 Järjestöjen talolla, jossa on ollut apuna hankkeen järjestämä tukihenkilö.
  • Hankkeessa järjestettiin datanomi-opiskelijan toimesta Järjestöjen talolla tietokone- ja älylaiteopastusta kaikille halukkaille 19.11.-21.12.2018 välisenä aikana.
  • Hankkeen aikana kootaan eri yhdistysten digivertaisohjaajat yhteen.

Osallistuva Orivesi -hanke on mukana järjestämässä paikallisia tapahtumia:

Hanke on mukana toteuttamassa maailman ensimmäisiä villasukkajuoksun sm-kisoja tammikuussa 2019.
Voi hyvin -teemaviikon puuhanaiset hankekoordinaattori Piia Hannila ja kansalaisopiston rehtori ja kulttuuripalveluiden johto Pia-Maria Ahonen.
Kesällä 2018 ensimmäistä kertää järjestetty Oriveden Vanhat talot ja pihat -tapahtuma saa jatkoa kesäkuussa 2019.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Piia Hannila:

p. 040 133 9224 ja sähköposti: piia.hannila@orivesi.fi