Paikallinen yhdistystoiminta

Orivedellä toimii laaja kirjo yhdistyksiä, seuroja ja järjestöjä. Kolmannen sektorin toimijat tarjoavat harrastusmahdollisuuksia, vertaistukea, toimintaa ja tapahtumia kaikille kuntalaisille ja erityisryhmille. Kaikkiaan Oriveden kaupungin alueelle on rekisteröity lähes 200 yhdistystä.

Yhdistykset ovat olennainen osa kansalaisyhteiskuntaa. Ne toimivat työllistäjinä ja sosiaalisten palvelujen tuottajina, tuovat kuntalaisia yhteen, ylläpitävät kylätoimintaa ja välittävät vapaaehtoisia sekä puolustavat heikossa asemassa olevia.

Oriveden kaupunki on vahvasti sitoutunut paikallisen kolmannen sektorin toiminnan tukemiseen.

Tietoa paikallisista yhdistyksistä löytyy  Oriveden kaupungin internet-sivuilta.