STEAn hankerahoitushaku on käynnissä!

Nyt orivesiläisillä yhdistyksillä on mahdollisuus auttaa orivesiläisiä työllistymään! STEA eli sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus jakaa rahallista apua ja tarjoaa mahdollisuuden osatyökykyisen, vaikeasti työllistyvän tai nuoren palkkaamiseen yhdistykseen. Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistämisohjelmasta STEA:sta jaetaan valtakunnallisesti tukea vuosittain noin sataan avustuskohteeseen. Yksi järjestö voi hakea työpaikkaa yhdelle tai useammalle työntekijälle vuodeksi kerallaan järjestön omiin yleishyödyllisiin työtehtäviin. Työn saavan työntekijän työsuhde voi olla koko- tai osa-aikainen. Hakijajärjestöllä tulee olla jokin aiempi kokemus työnantajana olemisesta alle 30-vuotiaalle nuorelle tai eri syistä osatyökykyiselle henkilölle.

Hae avustusta tälle vuodelle 3.4.2018 mennessä tai ensi vuodelle 31.5.2018 mennessä! Avustusohjelmakauden kesto on vuoteen 2021 ja ohjelmaan voi hakea mukaan koko kauden ajan.

Kaikkiaan työllistämisavustuksena STEA antaa koko ohjelmakaudella, vuoteen 2021 saakka, enintään 24 miljoonaa euroa.

Paikka auki II -avustusohjelmasta ja kahdesta muusta STEAn avustusohjelmasta löydät lisätietoja täältä:

http://www.stea.fi/avustusten-haku/avustusohjelmat

Lisätietoja antavat myös Merita ja Piia Osallistuva Orivesi -hankkeesta. Fyysisesti meidät löytää Järjestöjen talolta