Pirkanmaan Järjestö 2.0-hanke etsii Orivedeltä järjestöagentteja, jotka valitaan hyvinvointi-illassa 28.5.

Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä -hankkeen tavoitteena on maakunnallisen järjestöyhteistyön lisääminen ja järjestöjen viestinnän kehittäminen.

Hanke on alkanut 1.9.2017 STEA:n myöntämän Suomi 100-juhlavuoden projektirahan myötä. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun asti, mutta sen tulosten toivotaan kantavan pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeen keskiössä on yhteistyön kehittäminen järjestöjen ja maakunnan sekä järjestöjen ja kuntien välillä sekä järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hanke etsii jokaisesta Pirkanmaan kunnasta järjestöagentteja, joiden tehtävänä on mm. verkostoitua  muiden maakunnan järjestöagenttien kanssa, levittää hyviä käytäntöjä ja toimia yhdyshenkilönä hankkeen ja oman paikkakunnan välillä.

Kiinnostuitko? Lisätietoja antaa Osallistuva Orivesi -hankkeen työntekijä Piia Hannila: piia.hannila(at)orivesi.fi tai p. 040 133 9224.

Järjestöagentit valitaan ma 29.5.2018, jolloin järjestetään klo 17-19 Hyvinvointi-ilta kaupungintalon valtuustosalissa. Pirkanmaan Järjestö 2.0-hanke esittäytyy illan aikana ja  lisäksi kerrotaan Oriveden kulttuurihyvinvointityön kuulumiset.

 

Päättäjät ja viranhaltijat jalkautuvat Siitaman kylälle 8.5.2018

Oriveden kaupungin päättäjiä ja viranhaltijoita saapuu 8. toukokuuta klo 17 vierailulle Jukolaan, Siitaman nuorisoseurantalolle. Kuluvan vuoden aikana järjestetään kaikkiaan kolme kylätilaisuutta.

Kaupungin tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta päättäjien ja viranhaltijoiden sekä kuntalaisten välillä. Vierailu on samalla myös osa kaupungin Osallistuva Orivesi -hanketta, joka pyrkii lisäämään kaupungin ja kylien välistä yhteistyötä sekä kylien elinvoimaisuutta.

Päättäjät ja viranhaltijat näkevät Oriveden seudun kylät arvokkaana voimavarana ja mahdollisuutena kunnan tulevaisuuden kannalta, ja haluavat kuulla kylien asukkaiden toiveita ja näkemyksiä mahdollisista yhteistyön muodoista. Vierailulle ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet kuntalaiset!

Kumppanuuspöydistä vilkasta keskustelua kaupunginvaltuuston iltakoulussa 2.5.2018

Tämän valtuustokauden tavoitteena on kaupunkistrategiaan pohjautuen lisätä asukkaiden osallistumista kaupungin toimintaan. Tavoitteena on suunnitella palveluja vuorovaikutteisesti kuntalaisten kanssa, selvittää yhdessä uusia tapoja palveluiden tuottamiseen sekä viestiä aktiivisesti ja ylläpitää myönteistä keskustelukulttuuria kuntalaisten suuntaan. Yksi väline näiden tavoitteiden toteuttamiseen on kumppanuuspöytätyöskentely.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26.3.2018, että Orivedellä otetaan kokeiluun kumppanuuspöytämalli kahdessa työryhmässä, jotka ovat kulttuurihyvinvointiryhmä sekä kylien ja kaupungin yhteinen työryhmä.

Oriveden kaupunki ja Osallistuva Orivesi -hanke järjestivät keskiviikkona 2.5.2018 klo 16-18.30 valtuustosalissa tilaisuuden, jossa perehdyttiin kumppanuuspöytätyöskentelyyn Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattori Vuokko Jaakkolan johdolla. Tilaisuuteen osallistui noin 30 päättäjää, kaupungin viranhaltijoita sekä muita asiasta kiinnostuneita kuntalaisia.

Osallisuuden tehotiimi Piia Hannila, Vuokko Jaakkola ja Pia-Maria Ahonen
Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua siitä, miten Orivedellä voidaan lisätä kuntalaisten osallisuutta.

Nuorten mielipiteitä Oriveden kehityskohteista selvitetään kyselyllä

Orivedellä on tänä vuonna nuorisotyön osalta parempi tilanne kuin vuosiin: kaupungin nuorisopalveluihin palkattiin lisämäärärahalla nuoriso-ohjaaja ja lisäksi Orivedellä on käynnissä kaksi hanketta, joiden avulla nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia pyritään lisäämään.

Oriveden 4H-yhdistyksen Nuoret Pelissä -hanke ja Oriveden kaupungin Osallistuva Orivesi -hanke ovat työstäneet yhteistyössä kyselyn 10-20 -vuotiaille nuorille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää Oriveden kehityskohteita nuorten näkökulmasta. Kyselyn tulokset tullaan julkistamaan loppukevään aikana ja niitä hyödynnetään nuorille suunnatun toiminnan kehittämisessä. 

Kysely on käynnissä kouluissa ja vastausaikaa on maaliskuun loppuun. Alakoululaisten kysely on lähetetty Wilman kautta vanhemmille.

Suunnitteilla on myös tapahtuma Yhteiskoululla yhteistyössä mm. nuorisovaltuuston, kaupungin nuorisopalveluiden ja ORWfest-nuorten kanssa.

Nuoret Pelissä -hankkeen lisätietoja löydät täältä: Nuoret Pelissä -hanke

 

 

Kuntademokratiaverkoston tapaaminen 13.3.2018, materiaali nähtävillä netissä

Osallistuva Orivesi -hanke järjesti mahdollisuuden seurata etäyhteydellä ti 13.3. järjestettyä Kuntademokratiaverkoston tilaisuutta. Kuntademokratiaverkosto kehittää ja vahvistaa kuntademokratiaa sekä tarjoaa väylän eri toimijoiden vertaisoppimiselle.

Avoimen Kuntademokratiaverkoston toimintaan ovat tervetulleita kaikki kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijat.

Päivän ohjelma ja esitetty mielenkiintoinen materiaali löytyy täältä: https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2018/kuntademokratiaverkoston-tapaaminen-1332018

Lisätietoa Kuntademokratiaverkostosta ja verkostoon liittymisohjeet löytyvät täältä: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/demokratia-ja-hallinto/demokratia-ja-osallisuus/kuntademokratiaverkosto

 

 

 

Järjestöjen talon yhdistystiedote 2/2018 on julkaistu

Hankekoordinaattori Piia Hannila lähettää noin kuukauden välein yli sadalle paikalliselle yhdistysaktiiville tiedotteen, johon on kerätty ajankohtaisia yhdistysten ja seurojen sekä Järjestöjen talon ja Osallistuva Orivesi -hankkeen toimintaan liittyviä asioita.

Jos haluat liittyä postituslistalle, niin ole yhteydessä Piiaan: piia.hannila@orivesi.fi

Yhdistystiedote 2 / 2018

 

Hyvä yhdistys- / seuratoimija,

Viime marraskuussa käynnistynyt Osallistuva Orivesi -hanke on lähtenyt vilkkaasti liikkeelle.

Oriveden Järjestöjen talon nettisivuille on koottu päivitettyä tietoa Osallistuva Orivesi -hankkeen etenemisestä, käy tutustumassa: https://orivedenjarjestojentalo.fi/wp/osallistuva_orivesi_-hanke/

*****

Jäärieha lähenee! La 10.3. Kirkkolahdella järjestettävän tapahtuman suunnittelusta löydät lisätietoa liitteenä olevasta muistiosta.

Yhdistyksiä mahtuu vielä tapahtumaan mukaan. Tarvetta on esimerkiksi rusettiluistelun ja pulkkamäen valvojista ja toki tuotemyyntiäkin voi yhdistys tulla tekemään.

Seuraava suunnittelupalaveri pidetään to 1.3. klo 15 Cafè Herkkuhetken alakerrassa, tervetuloa mukaan!

*****

Orivesi-päivä järjestetään Orivesi-talolla la 7.4. klo 10 – 13. Kyseessä on laajennettu Asumis- ja tonttipäivä, jossa esitellään myös kaupungin palveluja, harrastusmahdollisuuksia ym. Paikalle on tulossa useita talotehtaita ja yrityksiä, pankkeja ja kiinteistönvälittäjiä sekä tietoiskuja Asumis- ja terveysliitosta ja Ekokumppaneilta.

Järjestöjen talo Osallistuva Orivesi -hanke on päivässä esittelemässä toimintaansa. Tarkoituksena on koota tapahtumaan yhdistysten yhteinen esittelypiste, joten ota yhteyttä minuun mikäli yhdistyksenne on halukas osallistumaan tähän tapahtumaan.

*****

Mämmilän Meininkit -tapahtumaviikonlopun (8.-10.6.2018) yhteydessä järjestetään Mämmilän vanhat talot ja pihat -tapahtuma. Tavoitteena on saada sekä kylä- ja seurantalot että yksityisten henkilöiden vanhat talot avaamaan ovensa tapahtuman ajaksi. Näin saamme mahdollisesti paljon kiinnostuneita ulkopaikkakuntalaisiakin kiertämään Oriveden kyliä.

Samana viikonloppuna järjestetään valtakunnallinen Avoimet kylät -päivä (la 9.6.2018), josta löytyy lisätietoja täältä: https://avoimetkylat.fi/. Muistathan ilmoittaa kyläsi mukaan tapahtumaan olemalla 16.3.2018 mennessä yhteydessä Pirkan kylät ry:n kyläasiamies Marja Vehnämaahan: marja.vehnamaa@pirkankylat.fi.

Mämmilän vanhat talot ja pihat -tapahtuman suunnittelutilaisuus pidetään maaliskuun Kulttuurikuppilassa ti 13.3. klo 18 Järjestöjen talolla. Tervetuloa mukaan ideoimaan ja toteuttamaan kesätapahtumaa Orivedelle!

*****

STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys) tiedottaa ajankohtaisista sosiaali- ja terveysalan järjestöjen hankerahoitusmahdollisuuksista:

 

STEA:n avustusten erillishaku on auki!

 
Valtionavustusten erillishaku on avattu STEAn verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi). Hakuaika päättyy tiistaina 3.4.2018 klo 16.15. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuodelle 2018 myönnettävistä avustuksista kesällä 2018.

Vuonna 2018 erillishaulla käynnistetään kolme uutta avustusohjelmaa:

 

·         Paikka auki II – osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma

·         Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma

·         Elämänote – ikääntyvien elämänhallinnan avustusohjelma


Kokeilussa uusi järjestöjen pienavustus

Erillishaun aikana haettavissa oleva järjestöjen pienavustus on suunnattu pienille sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka eivät saa muuta STEA-avustusta ja eivät kuulu mihinkään keskusjärjestöön (tai kuuluvat keskusjärjestöön, joka ei saa STEAn jäsenjärjestöavustusta).
Pienavustus voi olla suuruudeltaan 1 000-7 000 euroa. Pienavustus myönnetään kertaluontoisena vuodelle 2018 eikä sille voi hakea jatkoavustusta.

Soita ja kysy lisää! Vastaamme avustusten hakuun liittyviin kysymyksiin hakuaikana 3.4. saakka arkisin klo 9-11 ja 12-15 puhelinnumerossa 050 310 5692.

Tutustu myös vuoden 2018 Hakuoppaaseen! Oppaan, avustushakemusten täyttöohjeet ja muut avustusten hakuun, käyttöön ja raportointiin liittyvät ohjeet löydät STEAn verkkosivujen aineistopankista www.stea.fi/aineistopankki

*****

Voisiko yhdistyksesi / seurasi järjestää (tai järjestääkö jo) aikuisille matalan kynnyksen liikuntatoimintaa? Kunnossa kaiken ikää -ohjelman hanketukihaku on nyt ajankohtainen:

KKI-hanketukihaku auki 1.-31.3.2018

Kunnossa kaiken ikää- ohjelman KKI-hanketuki on taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi. Haku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille. Hanketukea jaetaan paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin.

Myönnettävä tuki voi olla korkeintaan 50 % hankkeen kokonaiskuluista. Hanketukihaku on avoinna kahdesti vuodessa 1.-31.3. ja 1.-30.9. Vertaisohjaajien liikuntakoulutukseen ja liikuntaneuvontaa edistävään koulutukseen on jatkuva haku.

Tarkemmat tiedot hankesuunnittelusta ja tuen myöntämisen kriteereistä ensisijaisesti  KKI-ohjelman sivuilta,  www.kkiohjelma.fi/hanketuki

sekä hankevalmistelija Laura Pajunen, puh. 050 441 4025, laura.pajunen@likes.fi

*****

Järjestöjen talo on auki normaalisti myös koulujen talvilomaviikon ajan. Minä olen tavoitettavissa ensi viikolla 26.2.-1.3.2018.

Olethan yhteydessä, jos tulevista tapahtumista tai hankerahoitusmahdollisuuksista herää kysymyksiä.

Aurinkoisia pakkaspäiviä toivotellen

Piia

 

Seuraa Osallistuva Orivesi -hankkeen etenemistä

Osallistuva Orivesi -hanke on käynnistynyt vilkkaasti ja monenlaisia asioita on jo hankkeen ensimmäisten kuukausien aikana saatu eteenpäin: Orivedelle perustettiin työttömille oma yhdistys joulukuussa, kylillä toimivien yhdistysten edustajat ja kaupungin johtoryhmä kokoontuivat tammikuussa ja Kumppanuuspöytä tutuksi -seminaari sai kiinnostuneen vastaanoton helmikuussa.

Hankkeen tavoitteista ja niiden etenemisestä voit lukea lisää Osallistuva Orivesi -hankkeen sivulta.

 

Kylillä toimivien yhdistysten ja kaupungin johtoryhmän tapaaminen Järjestöjen talolla 17.1.2018.

 

 

 

 

 

 

 

Oriveden Sanomat teki 31.1.2018 lehtijutun uudesta työttömien yhdistyksestä.

 

Kumppanuuspöytä tutuksi -seminaarissa 3.2.2018 oli asiantuntijapuhujana Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattori Vuokko Jaakkola.

 

 

STEAn hankerahoitushaku on käynnissä!

Nyt orivesiläisillä yhdistyksillä on mahdollisuus auttaa orivesiläisiä työllistymään! STEA eli sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus jakaa rahallista apua ja tarjoaa mahdollisuuden osatyökykyisen, vaikeasti työllistyvän tai nuoren palkkaamiseen yhdistykseen. Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistämisohjelmasta STEA:sta jaetaan valtakunnallisesti tukea vuosittain noin sataan avustuskohteeseen. Yksi järjestö voi hakea työpaikkaa yhdelle tai useammalle työntekijälle vuodeksi kerallaan järjestön omiin yleishyödyllisiin työtehtäviin. Työn saavan työntekijän työsuhde voi olla koko- tai osa-aikainen. Hakijajärjestöllä tulee olla jokin aiempi kokemus työnantajana olemisesta alle 30-vuotiaalle nuorelle tai eri syistä osatyökykyiselle henkilölle.

Hae avustusta tälle vuodelle 3.4.2018 mennessä tai ensi vuodelle 31.5.2018 mennessä! Avustusohjelmakauden kesto on vuoteen 2021 ja ohjelmaan voi hakea mukaan koko kauden ajan.

Kaikkiaan työllistämisavustuksena STEA antaa koko ohjelmakaudella, vuoteen 2021 saakka, enintään 24 miljoonaa euroa.

Paikka auki II -avustusohjelmasta ja kahdesta muusta STEAn avustusohjelmasta löydät lisätietoja täältä:

http://www.stea.fi/avustusten-haku/avustusohjelmat

Lisätietoja antavat myös Merita ja Piia Osallistuva Orivesi -hankkeesta. Fyysisesti meidät löytää Järjestöjen talolta