Kuntademokratiaverkoston tapaaminen 13.3.2018, materiaali nähtävillä netissä

Osallistuva Orivesi -hanke järjesti mahdollisuuden seurata etäyhteydellä ti 13.3. järjestettyä Kuntademokratiaverkoston tilaisuutta. Kuntademokratiaverkosto kehittää ja vahvistaa kuntademokratiaa sekä tarjoaa väylän eri toimijoiden vertaisoppimiselle.

Avoimen Kuntademokratiaverkoston toimintaan ovat tervetulleita kaikki kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijat.

Päivän ohjelma ja esitetty mielenkiintoinen materiaali löytyy täältä: https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2018/kuntademokratiaverkoston-tapaaminen-1332018

Lisätietoa Kuntademokratiaverkostosta ja verkostoon liittymisohjeet löytyvät täältä: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/demokratia-ja-hallinto/demokratia-ja-osallisuus/kuntademokratiaverkosto

 

 

 

Järjestöjen talon yhdistystiedote 2/2018 on julkaistu

Hankekoordinaattori Piia Hannila lähettää noin kuukauden välein yli sadalle paikalliselle yhdistysaktiiville tiedotteen, johon on kerätty ajankohtaisia yhdistysten ja seurojen sekä Järjestöjen talon ja Osallistuva Orivesi -hankkeen toimintaan liittyviä asioita.

Jos haluat liittyä postituslistalle, niin ole yhteydessä Piiaan: piia.hannila@orivesi.fi

Yhdistystiedote 2 / 2018

 

Hyvä yhdistys- / seuratoimija,

Viime marraskuussa käynnistynyt Osallistuva Orivesi -hanke on lähtenyt vilkkaasti liikkeelle.

Oriveden Järjestöjen talon nettisivuille on koottu päivitettyä tietoa Osallistuva Orivesi -hankkeen etenemisestä, käy tutustumassa: https://orivedenjarjestojentalo.fi/wp/osallistuva_orivesi_-hanke/

*****

Jäärieha lähenee! La 10.3. Kirkkolahdella järjestettävän tapahtuman suunnittelusta löydät lisätietoa liitteenä olevasta muistiosta.

Yhdistyksiä mahtuu vielä tapahtumaan mukaan. Tarvetta on esimerkiksi rusettiluistelun ja pulkkamäen valvojista ja toki tuotemyyntiäkin voi yhdistys tulla tekemään.

Seuraava suunnittelupalaveri pidetään to 1.3. klo 15 Cafè Herkkuhetken alakerrassa, tervetuloa mukaan!

*****

Orivesi-päivä järjestetään Orivesi-talolla la 7.4. klo 10 – 13. Kyseessä on laajennettu Asumis- ja tonttipäivä, jossa esitellään myös kaupungin palveluja, harrastusmahdollisuuksia ym. Paikalle on tulossa useita talotehtaita ja yrityksiä, pankkeja ja kiinteistönvälittäjiä sekä tietoiskuja Asumis- ja terveysliitosta ja Ekokumppaneilta.

Järjestöjen talo Osallistuva Orivesi -hanke on päivässä esittelemässä toimintaansa. Tarkoituksena on koota tapahtumaan yhdistysten yhteinen esittelypiste, joten ota yhteyttä minuun mikäli yhdistyksenne on halukas osallistumaan tähän tapahtumaan.

*****

Mämmilän Meininkit -tapahtumaviikonlopun (8.-10.6.2018) yhteydessä järjestetään Mämmilän vanhat talot ja pihat -tapahtuma. Tavoitteena on saada sekä kylä- ja seurantalot että yksityisten henkilöiden vanhat talot avaamaan ovensa tapahtuman ajaksi. Näin saamme mahdollisesti paljon kiinnostuneita ulkopaikkakuntalaisiakin kiertämään Oriveden kyliä.

Samana viikonloppuna järjestetään valtakunnallinen Avoimet kylät -päivä (la 9.6.2018), josta löytyy lisätietoja täältä: https://avoimetkylat.fi/. Muistathan ilmoittaa kyläsi mukaan tapahtumaan olemalla 16.3.2018 mennessä yhteydessä Pirkan kylät ry:n kyläasiamies Marja Vehnämaahan: marja.vehnamaa@pirkankylat.fi.

Mämmilän vanhat talot ja pihat -tapahtuman suunnittelutilaisuus pidetään maaliskuun Kulttuurikuppilassa ti 13.3. klo 18 Järjestöjen talolla. Tervetuloa mukaan ideoimaan ja toteuttamaan kesätapahtumaa Orivedelle!

*****

STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys) tiedottaa ajankohtaisista sosiaali- ja terveysalan järjestöjen hankerahoitusmahdollisuuksista:

 

STEA:n avustusten erillishaku on auki!

 
Valtionavustusten erillishaku on avattu STEAn verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi). Hakuaika päättyy tiistaina 3.4.2018 klo 16.15. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuodelle 2018 myönnettävistä avustuksista kesällä 2018.

Vuonna 2018 erillishaulla käynnistetään kolme uutta avustusohjelmaa:

 

·         Paikka auki II – osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma

·         Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma

·         Elämänote – ikääntyvien elämänhallinnan avustusohjelma


Kokeilussa uusi järjestöjen pienavustus

Erillishaun aikana haettavissa oleva järjestöjen pienavustus on suunnattu pienille sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka eivät saa muuta STEA-avustusta ja eivät kuulu mihinkään keskusjärjestöön (tai kuuluvat keskusjärjestöön, joka ei saa STEAn jäsenjärjestöavustusta).
Pienavustus voi olla suuruudeltaan 1 000-7 000 euroa. Pienavustus myönnetään kertaluontoisena vuodelle 2018 eikä sille voi hakea jatkoavustusta.

Soita ja kysy lisää! Vastaamme avustusten hakuun liittyviin kysymyksiin hakuaikana 3.4. saakka arkisin klo 9-11 ja 12-15 puhelinnumerossa 050 310 5692.

Tutustu myös vuoden 2018 Hakuoppaaseen! Oppaan, avustushakemusten täyttöohjeet ja muut avustusten hakuun, käyttöön ja raportointiin liittyvät ohjeet löydät STEAn verkkosivujen aineistopankista www.stea.fi/aineistopankki

*****

Voisiko yhdistyksesi / seurasi järjestää (tai järjestääkö jo) aikuisille matalan kynnyksen liikuntatoimintaa? Kunnossa kaiken ikää -ohjelman hanketukihaku on nyt ajankohtainen:

KKI-hanketukihaku auki 1.-31.3.2018

Kunnossa kaiken ikää- ohjelman KKI-hanketuki on taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi. Haku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille. Hanketukea jaetaan paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin.

Myönnettävä tuki voi olla korkeintaan 50 % hankkeen kokonaiskuluista. Hanketukihaku on avoinna kahdesti vuodessa 1.-31.3. ja 1.-30.9. Vertaisohjaajien liikuntakoulutukseen ja liikuntaneuvontaa edistävään koulutukseen on jatkuva haku.

Tarkemmat tiedot hankesuunnittelusta ja tuen myöntämisen kriteereistä ensisijaisesti  KKI-ohjelman sivuilta,  www.kkiohjelma.fi/hanketuki

sekä hankevalmistelija Laura Pajunen, puh. 050 441 4025, laura.pajunen@likes.fi

*****

Järjestöjen talo on auki normaalisti myös koulujen talvilomaviikon ajan. Minä olen tavoitettavissa ensi viikolla 26.2.-1.3.2018.

Olethan yhteydessä, jos tulevista tapahtumista tai hankerahoitusmahdollisuuksista herää kysymyksiä.

Aurinkoisia pakkaspäiviä toivotellen

Piia

 

Seuraa Osallistuva Orivesi -hankkeen etenemistä

Osallistuva Orivesi -hanke on käynnistynyt vilkkaasti ja monenlaisia asioita on jo hankkeen ensimmäisten kuukausien aikana saatu eteenpäin: Orivedelle perustettiin työttömille oma yhdistys joulukuussa, kylillä toimivien yhdistysten edustajat ja kaupungin johtoryhmä kokoontuivat tammikuussa ja Kumppanuuspöytä tutuksi -seminaari sai kiinnostuneen vastaanoton helmikuussa.

Hankkeen tavoitteista ja niiden etenemisestä voit lukea lisää Osallistuva Orivesi -hankkeen sivulta.

 

Kylillä toimivien yhdistysten ja kaupungin johtoryhmän tapaaminen Järjestöjen talolla 17.1.2018.

 

 

 

 

 

 

 

Oriveden Sanomat teki 31.1.2018 lehtijutun uudesta työttömien yhdistyksestä.

 

Kumppanuuspöytä tutuksi -seminaarissa 3.2.2018 oli asiantuntijapuhujana Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattori Vuokko Jaakkola.

 

 

STEAn hankerahoitushaku on käynnissä!

Nyt orivesiläisillä yhdistyksillä on mahdollisuus auttaa orivesiläisiä työllistymään! STEA eli sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus jakaa rahallista apua ja tarjoaa mahdollisuuden osatyökykyisen, vaikeasti työllistyvän tai nuoren palkkaamiseen yhdistykseen. Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistämisohjelmasta STEA:sta jaetaan valtakunnallisesti tukea vuosittain noin sataan avustuskohteeseen. Yksi järjestö voi hakea työpaikkaa yhdelle tai useammalle työntekijälle vuodeksi kerallaan järjestön omiin yleishyödyllisiin työtehtäviin. Työn saavan työntekijän työsuhde voi olla koko- tai osa-aikainen. Hakijajärjestöllä tulee olla jokin aiempi kokemus työnantajana olemisesta alle 30-vuotiaalle nuorelle tai eri syistä osatyökykyiselle henkilölle.

Hae avustusta tälle vuodelle 3.4.2018 mennessä tai ensi vuodelle 31.5.2018 mennessä! Avustusohjelmakauden kesto on vuoteen 2021 ja ohjelmaan voi hakea mukaan koko kauden ajan.

Kaikkiaan työllistämisavustuksena STEA antaa koko ohjelmakaudella, vuoteen 2021 saakka, enintään 24 miljoonaa euroa.

Paikka auki II -avustusohjelmasta ja kahdesta muusta STEAn avustusohjelmasta löydät lisätietoja täältä:

http://www.stea.fi/avustusten-haku/avustusohjelmat

Lisätietoja antavat myös Merita ja Piia Osallistuva Orivesi -hankkeesta. Fyysisesti meidät löytää Järjestöjen talolta 

 

 

 

 

 

Kumppanuuspöytä tutuksi -seminaari la 3.2.2018

Orivedellä kehitetään osallisuuden keinoja.

Tule tutustumaan Kumppanuuspöytä-malliin, jota on esittelemässä Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattori Vuokko Jaakkola.
Luvassa myös alustuksia ja työpajoja teemoina kulttuurihyvinvointi, kylätoiminta ja lähiruoka.

Päivä aloitetaan brunssitarjoilulla. Tervetuloa!

Järjestäjät: Osallistuva Orivesi -hanke ja Oriveden kaupunki